Foto: Madeleine Lewander

JAQT

Välkomna till JAQT Östergötland!

 

JAQT är ett gratis nätverk för alla kvinnliga medlemmar inom Svenska Jägareförbundet.
JAQT står för Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden.
Det första JAQT-nätverket bildades i Kronobergs län 1996. Därefter har många fler nätverk för kvinnor startats, ibland på kretsnivå, ibland på länsnivå. Idag finns aktiva nätverk i nästan alla län.

Nätverket bygger på JAQT-verksamhet i länsförening eller jaktvårdskrets. Tillsammans formar alla län det nationella nätverket. 
 
Sedan JAQT startade har antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet ökat.
 
JAQT står för Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden.

Syftet med JAQT:
  • Öka antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
  • Göra det möjligt för kvinnor att knyta nya jaktliga kontakter och stärka det jaktliga självförtroendet.
  • Lära sig mer om jakt, skytte, djur, natur och friluftsliv i form av möten, kurser, seminarier och jakt.
  • Vara ett stöd för varandra, aktiva som ännu inte aktiva jägare.
JAQT Östergötland
I Östergötland har vi via samarbete med Boxholms Skogar, tillgång till utbildningsmarken Görshorva, belägen mellan Ulrika och Boxholm. Där har vi varje år en JAQT-jakt i december.
 
För att uppmuntra till ytterligare skytteträning samarbetar vi med kretsarna runt en skjutbaneserie, där olika kretsar står värdar för var sin skjutbaneaktivitet. Denna serie avslutas med en kuljaktstig på Görshorva där årets JAQT-mästarinna i Östergötland utses.
 
JAQT aktivitet kan även arrangeras direkt av lokala kretsar, se därför till att uppdatera er mejladress på jägareförbundets hemsida samt även hos er krets för att inte missa information.
Har du förslag på en aktivitet som ni vill att vi anordnar eller vill du själv hjälpa till i nätverket?

Tveka inte då att höra av dig till Sofia Stenbakken (0733-159185)
Vi finns även på Facebook som JAQT Östergötland
 
 

 

 

 

Senast uppdaterad den 24 maj