JF Östergötlands, Styrelse m fl

 

 Roll

 Namn  Kontaktuppgifter Ansvarsområde
Ordförande, AU

Fredrik Lundén

0767-646583
fredrik.lunden@jagareforbundetostergotland.se
Viltförvaltning/
Kommunikation

Sekreterare/
Vice ordförande

Sofia Stenbakken   

0733-159185 sofia.stenbakken@jagareforbundetostergotland.se JAQT/AU

Ledamot AU

Lisa Berglund 073-8296694  lisa.berglund@jagareforbundetostergotland.se Skattmästare
Ledamot Anders Rosendal 0709-963 789
anders.rosendal@jagareforbundetostergotland.se

Skytte, Fältvilt

Ledamot

Sven
Eriksson

0737-203 712
sven.eriksson@jagareforbundetostergotland.se

Görshorva

Ledamot 

Peter Monell 0703-203020 peter.monell@jagareforbundetostergotland.se Hund

Ledamot  

Sören Sehlstedt 0702-914551 soren.sehlstedt@jagareforbundetostergotland.se Rovdjur

Ledamot

Elin Olausson

0735-507 326
elin.olausson@jagareforbundetostergotland.se

Medlem&Marknad/
Görshorva
Ledamot Per Karlsson

0708-755349
per.karlsson@jagareforbundetostergotland.se

SAV

Adjung. Ungdomsansv.

Thelma Ekeblad

0768-569930
thelma.ekeblad@jagareforbundetostergotland.se

Ungdom

Adjung. Kust 

Mats Södling

0708-898 997
sodlings@telia.com   

*Länsfunktionsansvarig 

Jaktvårds-konsulent

Benny Nilsson

010-5847652 
benny.nilsson@jagareforbundet.se

 

Jaktvårds-konsulent

Martin Mattsson

martin.mattsson@jagareforbundet.se

 
Adjung. VFD Leif Thomsen leif.thomsen@jagareforbundetostergotland.se  
Adjung. NVR Thomas Högberg thomas.hogberg@live.se Länsansvarig Jägare NVR

Revisor

Ingrid Setterberg

ingrid.setterberg@ludvig.se

 

Revisor

Gunnar Nilsson

0705-276 744
algjakt@gmail.com 

 
Valberedning Henrik Isaksson             
  Johan Carpholm    
  Jan Engholm   Sammankallande
 

Håkan Wiktander

 

 
  Tony Molander    
  Stefan Pettersson    
  Leif Thomsen    
  Tomas Strandhag    
Trofémätare Claes Lindström Ödeshög, 0703-528381  
Trofémätare

Mikael Dahlström

Linköping, 0702-241433  
Trofémätare

Peter Monell

Kisa, 0703-203020  
Trofémätare

Stefan Lenér

Väderstad, 0702-290993  
Senast uppdaterad den 26 jan