Jaktvårdskonsulentens sida

Konsulenten informerar

Benny Nilsson, jaktvårdskonsulent
Tel:  070-330 06 52
benny.nilsson@jagareforbundet.se

Har du några troféer liggande som du vill ha bedömda?

Vi ordnar en afton och kväll då du kan få dina horn från hjortdjur samt mufflon och vildsvinsbetar värderade..

Tänk på att horn måste ha torkat i minst tre månader samt att kapade skallar inte får vara fyllda med någon konstmassa.
Troféerna ska vara skilda ifrån skölden.

För ytterligare information ring eller maila Benny enligt ovan. 

Senast uppdaterad den 20 nov 2018